เมื่อวันที่
11 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

คณะวิทยาการจัดการ มรย. ร่วมรายการวันนี้ที่ราชภัฏ PR เยาวชน ร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนฯ 3 จชต.


คณะวิทยาการจัดการ มรย. ร่วมรายการวันนี้ที่ราชภัฏ PR เยาวชน ร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนฯ 3 จชต. ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท

วันนี้ (11 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบ ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท ในรายการวันนี้ที่ราชภัฏ ออกอากาศทางFM 98.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / www.radio.yru.ac.th และ เพจ Yru Radio FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนฯ คาดว่า ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นต้นแบบการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง และผู้นำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสานต่อความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน โดยเปิดรับเพียง330 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่สังกัดสถานศึกษาและไม่สังกัดสถานศึกษามี2 ช่วงอายุคือ16-18 ปี(ระดับมัธยมปลาย/ปวช.) และช่วงอายุ19-23 ปี(อนุโลมถึง25 ปี) (ระดับอนุปริญญา/ปวส./ อุดมศึกษา) ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สมัครทางลิ้งค์ https://forms.gle/t7GEfpyb4NKj9Bft5 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม นี้

ย้อนกลับ