เมื่อวันที่
1 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

คณะ​ครุศาสตร์ มรย. เปิดกีฬาสี EDU GAME 2566 ภายใต้ CONCEPT กล้วยไม้ครุศาสตร์สู่แผ่นฟ้าชายแดนใต้


คณะครุศาสตร์ มรย. เปิดกีฬาสี EDU GAME 2566 ภายใต้ CONCEPT กล้วยไม้ครุศาสตร์สู่แผ่นฟ้าชายแดนใต้

   วานนี้ (30 พ.ย.66) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธีแข่งขันกีฬาสี EDU GAME ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ CONCEPT กล้วยไม้ครุศาสตร์สู่แผ่นฟ้าชายแดน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬา YRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   นายอันวา วาแวนิ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่คณะครุศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะครุศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ เช่น ความมีน้ำใจนักกีฬา คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าในปัจจุบันนักศึกษาและเยาวชน มักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษา เล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด

   การแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์ปีนี้ได้เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมี 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาแชร์บอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเปตอง กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกร้อ การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดพิธีเปิด-พิธีปิด การประกวดกองเชียร์อีกด้วย และการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบกับบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และชมการแสดงพิธีเปิดหลีดมือ

********************

 ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ภาพ : คณะครุศาสตร์ มรย.

ย้อนกลับ