เมื่อวันที่
30 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​ครุศาสตร์ มรย. ร่วมกับ Academy of Islamic Studies, UM ประเทศมาเลเซีย


ครุศาสตร์ มรย. ร่วมกับ Academy of Islamic Studies, UM ประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา

   วานนี้ (29 พ.ย.66) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ Academy of Islamic Studies, University Malaya ประเทศมาเลเซีย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาในระดับนานาชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทย และเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาการอิสลามให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันจาก Academy of Islamic Studies, University Malaya โดยเป็นผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 10 คน และนักศึกษาจำนวน 30 คน พร้อมกันนี้ทางคณะครุศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของ มรย. จำนวน 138 คน เข้าร่วม ทั้งนี้คาดว่าเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และสามารถเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

***********

ภาพ  คณะครุศาสตร์

ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ