เมื่อวันที่
3 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา มรย. จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ กศ.บป. และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566


กองบริการการศึกษา มรย. จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ กศ.บป. และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

   วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนและการยกเว้นรายวิชา การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาควรทราบ โดยมี ดร.สุรเดช สุววรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภา และกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยบุคลากรกองบริการการศึกษา คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษารวมทั้งสิ้น 651 คน

ขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ กองบริการการศึกษา

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์ฯ

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ