เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566


กองบริการการศึกษา มรย.ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) กองบริการการศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือและทำความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อใช้ประกอบการรับรายงานตัวบัณฑิตและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้แก่ นางยาหุดา ตะเห หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายซอพี บูแด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางอุษณีษ์ พรหมจรรย์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                                              ********************************************************

ข้อมูล/ภาพ : กองบริการการศึกษา

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ภาพ: #มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#เป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ