เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า... สภากาแฟ”


       กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า... สภากาแฟ”

    วันนี้ (9 มิ.ย.67) เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า... สภากาแฟ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายอรุณ หนูสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เป็นเลิศในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ