เมื่อวันที่
10 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ

​กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ยะลา อบรมส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่นักศึกษา


   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่นักศึกษา เสริมสร้างวินัยจราจร อย่างถูกต้อง และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

    วันนี้ (10 ก.พ.67) อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัยจราจรนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    นางสาวจีราพร จินดาดวง รักษาการหัวหน้างานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัยจราจรนักศึกษา โดยความห่วงใยนักศึกษาในเรื่องความปลอดภัย การจอดรถ การขับขี่รถ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บ่อยครั้ง ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบ เช่น บาดเจ็บ เสียชีวิต เสียการเรียน เสียค่าใช้จ่าย จึงได้จัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ รู้จัก และสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างวินัยจราจร อย่างถูกต้อง และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุนักศึกษาบนท้องถนน อีกด้วย การจัดอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท ริฎวาน อับดุลอาซีส รองผู้กำกับการจราจร , ร้อยตำรวจเอก ธรนัส ภิรมย์สุข รองสารวัตรจราจร และร้อยตำรวจเอก มงคล สมาน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่จราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ 

*************

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ