เมื่อวันที่
26 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​กองพัฒนานักศึกษา มรย. ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564


กองพัฒนานักศึกษา มรย. ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

วันนี้ (26 พ.ค.66) เวลา 11.00 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมาย นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) เพื่อรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 

ย้อนกลับ