เมื่อวันที่
31 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย (กขม.) ครั้งที่ 1/2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย (กขม.) ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย (กขม.) ครั้งที่ 1/2566 การประชุมในครั้งเป็นการหารือร่วมกันในการพัฒนางานของผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเลิศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย (กขม.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 

ย้อนกลับ