เมื่อวันที่
19 ม.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร จังหวัดปัตตานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร จังหวัดปัตตานี

  วานนี้ (18 มกราคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย บุคลากรกองบริการการศึกษาและตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนศาสน์สามัคคี และโรงเรียนปูยุดประชารักษ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการรับสมัครตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

ย้อนกลับ