เมื่อวันที่
14 ก.ย. 2021

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย (กขม.) ครั้งที่ 4/2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย (กขม.) ครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (14 ก.ย. 64) เวลา เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย (กขม.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีหารือร่วมกันในหลายประเด็น เช่น การปรับปรุงและการประเมิน โครงการ Flagship มหาวิทยาลัย การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 9 ท่าน ในวันที่ 21 กันยายนนี้ และการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 จากกรมควบคุมโรคสำหรับอาจารย์และบุคลากร ซึ่งคาดว่าจะได้รับฉีดตามกำหนดในเดือนตุลาคม นี้

ย้อนกลับ