เมื่อวันที่
20 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 10/2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 10/2566

   วันนี้ (20 พ.ย.66) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 10/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจำนวน 4 ราย และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาวิชาการจำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์ 

**************

ภาพ/ข่าว  งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ