เมื่อวันที่
18 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำทะลุ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำทะลุ หมู่ 1 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

วันนี้ (18 พ.ย. 66) เวลา 12.30 น. ณ วัดถ้ำทะลุ หมู่ 1 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยก่อนเริ่มพิธี รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเจ้าภาพร่วม คลังจังหวัดยะลา ธนารักษ์จังหวัดยะลา สรรพสามิตจังหวัดยะลา วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำทะลุ ได้ร่วมแห่พุ่มกฐินสามัคคี รอบศาลา 3 รอบ ก่อนที่ประธานในพิธีจะถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ ณ วัดถ้ำทะลุ หมู่ 1 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป

สำหรับการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ให้กับทางวัดถ้ำทะลุในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการพร้อมด้วยพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาได้กำหนดการทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยของการทอดกฐินสามัคคี จากการศรัทธาของพุทธบริษัทให้แก่วัดถ้ำทะลุ จำนวนเงินอย่างไม่เป็นทางการ 580,000 บาท

ย้อนกลับ