เมื่อวันที่
22 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

   วันนี้ (22 ก.ย.65) เวลา 06.40 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวพบปะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพบปะ ซึ่งจัดขึ้นหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดยะลา ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

   พร้อมกันนี้ อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯรับมอบป้ายกิจกรรมพบปะยามเช้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป ในเดือนตุลาคมนี้ 

ย้อนกลับ