เมื่อวันที่
2 เม.ย. 2024

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


วันนี้ (2 เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยเมื่อเวลา 07.30 น. คณะสงฆ์นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ประธานในพิธีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมผู้ร่วมพิธี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 70 รูป ออกรับบิณฑบาต

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล  แสดงออกถึงความจงรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชน

ย้อนกลับ