เมื่อวันที่
1 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุม (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุม (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ ( 1 มิ.ย. 2566) เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมซึ่งมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดยะลา โดยที่ประชุมได้แจ้งผลการดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดยะลา โดยผ่านกลไก ของ กศจ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา

ย้อนกลับ