เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้อนรับ คณะ Universitas Muhammadiyah Makassar อินโดนีเซีย


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้อนรับ คณะ Universitas Muhammadiyah Makassar อินโดนีเซีย หารือแลกเปลี่ยนความเห็นความร่วมมือระหว่างประเทศ

  วันนี้ (8 มิ.ย.66) เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัย Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Ms. Maharida Mamindar ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการทำความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดทำ MOU ระหว่างสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับ และหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ผลักดัน รองรับนักศึกษานานาชาติ โดยมี รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตัวแทนอาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ และนักวิเทศสัมพันธ์ร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  โดยวัตถุประสงค์การทำ MOU มุ่งเน้นด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดทำหลักสูตรสองปริญญา การทำวิจัยร่วมเข้าร่วมชั้นเรียน ด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การจัดแข่งขันด้านเทคโนโลยี วิชาการ กีฬา และศิลปะ และด้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

********************

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#เป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ