เมื่อวันที่
16 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฎยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2566


ม.ราชภัฎยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วานนี้ (16 มี.ค. 2566) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและแนวทาง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ย้อนกลับ