เมื่อวันที่
10 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567


ม.ราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567

วันนี้ (10 มิ.ย. 67) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โดยมีวาระประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การหมดวาระคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการเป็นคณะกรรมการใหม่ของผู้นำนักศึกษา

เรื่องสืบเนื่อง เรื่อง การจัดกิจกรรมงานครบรอบ 90 ปี มรย.

เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ เรื่อง การหมดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง เงิน (ค้าง) สมทบโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียนโดยพ่อแม่บุญธรรม และเรื่องกิจกรรมนักศึกษาโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากผลสืบเนื่องของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ