เมื่อวันที่
10 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา ลงนามความร่วมมือ (MOU) และ (MOA)กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ม.ราชภัฏยะลา ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (10 มิ.ย. 67) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ และผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวปรมา ลาภณรงค์ชัย ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตปัตตานี และคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ YRU Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

และบันทึกความเข้าใจ (MOA) เรื่องการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ YRU Smart University และเพื่อการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ University Application ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ทั้งนี้ขอบเขตของความร่วมมือและหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้

๑. การรับเงินบริจาค และการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติ

๒. ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษา

และบุคลากรที่มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นผู้ออกบัตรกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

๓. การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device)

๔. การรับชำระเงิน ผ่าน PromptPay QR Code ผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆ และร้านค้าของทาง

มหาวิทยาลัย

ย้อนกลับ