เมื่อวันที่
10 ก.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฏยะลา ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 3


ม.ราชภัฏยะลา ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 3 คัดเลือกจาก 7 สถาบันทั่วประเทศ หลักสูตรการประถมศึกษา  

วันนี้ ( 10 ก.ย.64) เวลา 09.00 น. สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงานเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์) ถิ่น” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมี นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม

โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรการประถมศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จาก 7 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและผลิตครูรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูที่มีคุณภาพสูง สามารถพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้

สำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งโครงการคือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนครู เพราะจากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวม เช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนเกาะแก่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลคือ ครูขอย้ายบ่อย เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนประถมศึกษา

ย้อนกลับ