เมื่อวันที่
13 ก.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564


ม.ราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (13 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างประกาศ มรย. เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยว่าด้วย เงินสะสมรายปี โดยมี คณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม

ย้อนกลับ