เมื่อวันที่
19 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน


ม.ราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน

วันนี้ (19 ก.ย. 66) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน และเงินตอบแทนอื่นใดตามตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ...ครั้งที่ 2/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและ ค่าตอบแทน และเงินตอบแทนอื่นใดตามตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ... เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ