เมื่อวันที่
10 ก.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฏยะลา รับมอบเงินพระราชทานนำไปสนับสนุน มอบถุงยังชีพ ชุดตรวจหาเชื้อ


ม.ราชภัฏยะลา รับมอบเงินพระราชทานนำไปสนับสนุน มอบถุงยังชีพ ชุดตรวจหาเชื้อ Antigen Test Kit ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้รับผลกระทบจากCOVID-19

วันนี้ (10 ก.ย.64) เวลา 10.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ มอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สังกัด ศูนย์การเรียนรู้ด้านแพทย์วิถีไทย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 26 ชุด เพื่อเยียวยาเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมกันนี้ได้มอบชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Antigen Test Kit) จำนวน 138 ชุด ให้กับงานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เป็นผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบเงินพระราชทาน จำนวน 300,000 บาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 โดยได้นำไปสนับสนุนการดำเนินการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังความซาบซึ้งแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ย้อนกลับ