เมื่อวันที่
23 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฏยะลา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566


ม.ราชภัฏยะลา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566

วันนี้ (23 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมและพบปะให้กำลังนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้

ย้อนกลับ