​ม.ราชภัฏยะลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ


ม.ราชภัฏยะลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ (13 พ.ค. 67) เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (NBT YALA) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ย้อนกลับ