ม.ราชภัฏยะลา ต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ


ม.ราชภัฏยะลา ต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ 

วันนี้ (1 เม.ย. 67) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมให้การต้อนรับนายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง พร้อมด้วยนายธนวัต ศิริกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศ และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความเข้าใจกับต่างประเทศในเรื่องสถานการณ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบพัฒนาการของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมการสำหรับโครงการนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมการสำหรับโครงการนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ 2567 ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับฝ่ายต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ย้อนกลับ