เมื่อวันที่
30 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ลงนาม MOU ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการ 3 จชต. มอ.ปัตตานี ม.ฟาฏอนี ขับเคลื่อนการศึกษา


มรย. ลงนาม MOU ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการ 3 จชต. มอ.ปัตตานี ม.ฟาฏอนี ขับเคลื่อนการศึกษา โครงการ”สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้”หนุนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

    วันนี้ ( 30 พฤศจิกายน 66) เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักศึกษาธิการ 3 จชต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขับเคลื่อนการศึกษาโครงการ”สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งและเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาชายแดนใต้และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงบูรณาการระดับจังหวัดและระดับภาค ให้เกิดประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการร่วมลงนามในครั้งนี้ โดย สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

***********

ภาพ/ ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ