เมื่อวันที่
26 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

มรย. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน ครั้งที่ 1/2564


มรย. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (26 เม.ย. 64) เมื่อเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ