เมื่อวันที่
25 ม.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2566


มรย. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2566

วันนี้ (25 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2566 และพิจารณารูปแบบการจัดทำรูปเล่มบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ