เมื่อวันที่
16 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

มรย. ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอล ทูบีนัมเบอร์วันคัพ 2024


ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ มรภ.ยะลา ประชุมจัดแข่งขันฟุตซอล ทูบีนัมเบอร์วันคัพ 2024

วันนี้ (16 พ.ย.66) ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต /รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม นางจีระภา บุญเกตุ เลขานุการศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล ทีมงานผู้ฝึกสอนสโมสร ยะลา ซิตี้ ฟุตซอล คลับ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตซอลทูบีนัมเบอร์วันคัพ 2024 กำหนดวันแข่งขัน เดือนมิถุนายน 2567 มี 2 ช่วงอายุ คือ อายุไม่เกิน 15 ปี และอายุไม่เกิน 21 ปี จาก 5 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  เพื่อส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และร่วมใจเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ