เมื่อวันที่
25 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61


มรย. ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61

พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา โดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อัญเชิญหลักเมืองจำลอง ขึ้นราชรถ แห่ไปยังเส้นทางศาลหลักเมือง วนออกไปทางถนนสุขยางค์ ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา เข้าถนนพิพิธภักดี เลี้ยวซ้ายถนนพุทธภูมิวิถี เลี้ยวซ้ายถนนสิโรรส เข้าแยกโรงพยาบาลยะลา เข้าถนนเทศบาล 1 และช่วงเย็นมีพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี 2566 ณ บริเวณเวทีกลาง

พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการใน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลาสู่สันติสุขตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลาคุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืน และตามคำขวัญของจังหวัดยะลา “ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน” เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดยะลาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาส่งเสริมประเพณีศาสนาศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่นและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

โดยงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาด ประจำปี 2566 จัดขึ้นบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา และถนนสุยางค์ ระหว่างวันที่ 25 พค.66 ถึง 4 มิย. 66 รวม 11 วัน 11 คืน

ย้อนกลับ