เมื่อวันที่
10 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​มรย.พบปะผู้ประกอบการร้านค้า YRU Plaza พร้อมเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด -19


มรย.พบปะผู้ประกอบการร้านค้า YRU Plaza พร้อมเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด -19

วันนี้ (10 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพบปะผู้ประกอบการร้านค้า YRU PLaza กิจการร้านค้าตามโครงการต่างๆ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามมาตรการและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด -19 ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงการทำความสะอาดพื้น การกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน การสวมหน้ากากอนามัย ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม งดให้บริการนั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่ร้าน รวมถึงการไม่รุกล้ำทางเท้าหรือที่สาธารณะ 

ย้อนกลับ