เมื่อวันที่
21 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​มรย.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินครั้งที่ 3/2565


มรย.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (21 ก.ย. 65 ) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมี ดร.ณพพงศ์ ธีระวร รองประธานกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ย้อนกลับ