เมื่อวันที่
5 ส.ค. 2022

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


มรย.ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

วันนี้ (5 ส.ค. 65) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาผู้แทนผู้บริหาร และกรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมลได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ย้อนกลับ