​มรย.รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Last Open House ประจำปีการศึกษา 2567


มรย.รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Last Open House ประจำปีการศึกษา 2567

วันนี้ (13 พ.ค. 67) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณใต้หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณาจารย์หลักสูตรต่างๆ และทีมงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Last Open House ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Last Open House ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณใต้หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ