เมื่อวันที่
31 ก.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​มรย.ร่วมจัดทำโครงการสำคัญปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดย สศช.


วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ ดร. นิรันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  เข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการสำคัญปีงบประมาณ ๒๕ู๖๕ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ณ ห้องพาราเดียม ฮอลล์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับและสังกัดทั่วประเทศ 

ย้อนกลับ