เมื่อวันที่
8 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ

​มรย.ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย


   วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 น. ณ เรือนจำกลางยะลา รศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย นามบุรี ในการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรราครบ 6 รอบ ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรือนจำกลางยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลากล่าวเปิดโครงการ นางฉลวย พงศ์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ย้อนกลับ