นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ


นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท "Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award" โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)

    ขอแสดงความยินดีกับ นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาชั้นปี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท "Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award" โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018) จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนรับรางวัลในงานสัมมนา BIDC 2018 (Bangkok International Digital Content Festival 2018 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ย้อนกลับ