เมื่อวันที่
29 มี.ค. 2024

ป้ายกำกับ

​นายกสภา มรย.ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย


นายกสภา มรย.ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย และ ห้องปฏิบัติการสุขภาพและความงาม

   วันนี้ (29 มี.ค.67) เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ห้องปฏิบัติการสุขภาพและความงาม เพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์แก่นักศึกษา รวมถึงให้บริการแก่บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ที่มีมาตรฐานและครบวงจร โดยมี รองศาสตาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต  และอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และธุรกิจสุขภาพ ให้ข้อมูลถึงแผนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย และ ห้องปฏิบัติการสุขภาพและความงาม

*********

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ