เมื่อวันที่
8 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​งาน PR มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดันบุคลากร เป็นนักผลิตสื่อในยุคดิจิทัล อบรม “การผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ”


งาน PR มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดันบุคลากร เป็นนักผลิตสื่อในยุคดิจิทัล อบรม “การผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ”

วันนี้ (08 ก.ค.64) เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ” รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านทาง Google meet จัดโดยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพาซี ยะซิง ผู้ผลิตสื่ออิสระ / ประธานกลุ่ม MOJO ชายแดนใต้ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแอปพลิเคชัน Canva และ KineMaster

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ” จัดขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้เข้าอบรมเรื่องการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล ในการนำข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ โดยอาศัยเทคโนโลยี เชื่อมโยงในระบบสื่อสารทางออนไลน์ มาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร ตลอดจนสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาองค์กร อันก่อเกิดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อองค์กร โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม ประมาณ 100 คน

ย้อนกลับ