เมื่อวันที่
10 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

​งานการคลัง ม.ราชภัฏยะลา ร่วมอบรมการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง


งานการคลัง ม.ราชภัฏยะลา ร่วมอบรมการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง

      เมื่อวันที่ (8 มิ.ย.67) ที่ผ่านมา งานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมหลักสูตรอบรมการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 โดยได้รับเกียรติ จากนางกิตติมา อังกินันทน์ ผู้อำนวยการกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง วิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ 

      สำหรับการจัดอบรมนครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดงาน และการประชุม การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการ และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ย้อนกลับ