เมื่อวันที่
2 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​นศ. วจก. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "soft skills "ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม


นศ. วจก. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "soft skills "ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาผู้นำนักศึกษา (ค่ายราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ 38 แห่ง) และวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "การพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"ณ โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท อุดรธานี จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสมาคมสภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า นักศึกษาได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1 "รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร ประกอบด้วย น.ส.ซูไรนี บือแน สาขาวิชาการตลาด น.ส.โซฟาย โตะกูเบ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ น.ส.อานีรา ตือมิงหม๊ะ สาขาวิชาการจัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของ รศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ย้อนกลับ