เมื่อวันที่
4 ส.ค. 2022

ป้ายกำกับ

นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏยะลา เข้าพบ อธิการบดี


นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏยะลา เข้าพบ อธิการบดี ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศในแข่งขันโครงการ ACAQLE Symposium

   วันนี้ (4 ส.ค.65) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง นำนายอนัฟ ดามะยะ และนายถาวร แสงสุวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโครงการ ACAQLE Symposium หัวข้อ การประยุกต์(การมีส่วนร่วมทางสังคม การตระหนักรู้ทางสังคม โดยมี อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ และ อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันยะลา ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่

สำหรับหัวข้อที่นำเสนอการประยุกต์(การมีส่วนร่วมทางสังคม การตระหนักรู้ทางสังคม มีเนื้อหาสาระด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศ ด้านการต่อยอดสู่สังคม การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ ด้านคุณภาพอากาศให้กับบุคคลทั่วไป พร้อมกันนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศฯ ได้แก่ นางสาวอัสม๊ะ แนหะ และ นางสาวฮาลีมะห์ เจ๊ะแม 

ย้อนกลับ