เมื่อวันที่
22 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2565


ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2565

วันนี้ (22 ก.ย.65) เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จำนวน 9 รูป เนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 จัดโดย งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นายชรินทร์ มาประสม สังกัดงานอาคารสถานที่ นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล สังกัดงานพัสดุ นางสาวิตรี ไชยสมบัติ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนางณัฐชานันท์ ล้ำลิขิตการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ในช่วงค่ำมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมมอบดอกไม้และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ พร้อมชมวีดีทัศน์ และการแสดงจากส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ