เมื่อวันที่
21 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา เข้าพบ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา


ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา เข้าพบ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา บูรณาการข้อมูลครัวเรือนยากจน จ.ยะลา

วันนี้ (21 พ.ย. 66) เวลา 11.30 น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา (สกร.ยะลา) โดยนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา เข้าพบปะหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการข้อมูลครัวเรือนยากจนจังหวัดยะลา ในแพลตฟอร์ม PPAOS โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปสู่การออกแบการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาส ในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนในจังหวัดยะลา

ย้อนกลับ