เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

ผอ.สนอ. ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ เตรียมความพร้อมในพิธีฝึกซ้อมใหญ่


   วันนี้ (24 พ.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยบุคลากรงานอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีฝึกซ้อมใหญ่ (บัณฑิตสวมชุดครุยวิทยฐานะ) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เวลา 06.30 – 12.00 น. โดยคาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ นักศึกษาจาก "โครงการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้" บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์และเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน 

ย้อนกลับ