เมื่อวันที่
7 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

ประชาชน 3 จชต. ไม่เห็นด้วยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกังวลโควิด


"ชายแดนใต้โพล by YRU ชี้ประชาชน 3 จชต. ไม่เห็นด้วยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กังวลการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45.41 ขณะที่ในช่วงเดือนรอมฎอน ประชาชนใน 3 จชต.ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด Covid -19 คิดเป็นร้อยละ 67.79

วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ อุสตาซซูเฟียน ดาตู คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมแถลงผลโพล "ชายแดนใต้โพล by YRU ชายแดนใต้โพล by YRU ร่วมกับราชภัฏโพลล์ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 2 ประเด็น คือประเด็นสำรวจความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และประเด็นรอมฎอนนี้ ปลอดภัยไร้ Covid- 19” จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

ประเด็นสำรวจความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย พบว่า ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่เห็นด้วยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 38.88 เหตุผลที่เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวเร็วขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.17 เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45.41 ไม่เห็นด้วยต่อนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดย 5 จังหวัดนำร่อง คิดเป็นร้อยละ 33.11 ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีการทยอยฉีดกันแล้วทั่วโลกอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.09 แม้จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 45.10 มาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุดคือการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 46.70

สำหรับประเด็นรอมฎอนนี้ ปลอดภัยไร้ Covid- 19” พบว่า ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด Covid -19 ในเทศกาลรอมฎอน คิดเป็นร้อยละ 67.79 แหล่งกระจายเชื้อ Covid -19 ในเทศกาลรอมฎอนที่ประชาชนกังวลมากที่สุด คือ ตลาด คิดเป็นร้อยละ 56.97 มาตรการที่จำเป็นและควรปฏิบัติของศาสนสถาน (มัสยิด) มากที่สุด คือ มีบริการสบู่ แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ คิดเป็นร้อยละ 24.98 มาตรการของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือร้านกาแฟและตลาดที่จำเป็นและควรปฏิบัติมากที่สุด คือ ทำความสะอาดโต๊ะก่อนและหลังการใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 29.36 และประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ของภาครัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 69.63

ย้อนกลับ