ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าและคณะทำงานจัดงาน มรย.90ปี ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ม.ราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าและคณะทำงานจัดงาน มรย.90ปี ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (15 พ.ค. 67) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าและคณะทำงานจัดงาน มรย.90ปี ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ อินทสูตร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดการจัดงาน 90ปี มรย.กิจกรรมงาน “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

ย้อนกลับ