เมื่อวันที่
14 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ (14 ต.ค.64) เมื่อเวลา 13.30 น. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2564 (แบบออนไลน์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วาระการประชุมในครั้งนี้ วาระสืบเนื่อง เรื่องติดตามภาพถ่ายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

ย้อนกลับ